0 comentarios comentarios

Procedemento Glicemia Capilar

.

1. Comprobar a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
2. Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.
3. Informar ao paciente e/ou ao coidador principal do procedemento que se vai a realizar (grao C) e solicitarlle a súa colaboración, se é posible, recalcar a súa utilidade, usar unha linguaxe comprensible e resolver as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediátricos explicarlle o procedemento aos pais (grao B).
4. Solicitar o seu consentimento (grao C) de forma verbal, sempre que sexa posible.
5. Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
6. Comprobar que as condicións do paciente correspóndense co tipo de determinación indicada: basal, preprandial ou posprandial.
7. Colocar o paciente confortablemente (sedestación ou decúbito).
8. Verificar: a limpeza e o funcionamento correcto do glicómetro, a data de caducidade das tiras reactivas e que o medidor estea calibrado para corresponder co lote actual das tiras (nivel IV).
9. Hixiene de mans (nivel I).
10. Colocar as luvas.
11. Seleccionar a zona de punción (evitar as zonas avermelladas, deformadas ou con cicatrices) zona lateral da xema dos dedos ou lóbulo da orella. En lactantes e en neonatos a zona de elección é o talón quentado previamente (nivel IV).
12. Lavar ou pedirlle ao paciente que lave as mans con auga morna e xabón, enjaugarlas e secalas convenientemente antes de efectuar o procedemento (nivel IV).
13. Acender o medidor.
14. Colocar a tira reactiva no medidor.
15. Favorecer fluxo sanguíneo na zona seleccionada, dando unha lixeira masaxe (nivel IV).
16. Picar cunha traxectoria recta a zona elixida. O dispositivo de punción e o lateral do dedo formarán un ángulo de 90 º.
17. Cando teña unha pinga suficiente, colocala sobre a área reactiva da tira (a absorción é por capilaridade).
18. Presionar cunha gasa a zona de punción (nivel IV).
19. Esperar o tempo fixado por cada medidor para obter o resultado.
20. Retirar a tira reactiva e apagar o medidor.
21. Descartar o material.
22. Retirar e descartar as luvas.
23. Hixiene de mans.
24. Rexistrar o resultado. 

Comentarios:
Non se realizou ningún comentario
Publica o teu comentario
  •  
  •  
  •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio