Procedemento. PEG

.

Procedemento

 1. Comprobar a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
 2. Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.
 3. Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se lle vai realizar e solicitarlle a súa colaboración, se é posible, recalcar a súa utilidade, usar unha linguaxe comprensible e resolver as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediátricos explicarlle o procedemento aos pais (Grao B).
 4. Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
 5. Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
 6. Comprobar as alerxias do paciente.
 7. Colocar en posición axeitada.
 8. Realizar hixiene de mans (categoría IA) e colocar guantes non estériles.
 
1. Coidados do estoma
 
 1. Cambiar o apósito diariamente, retirándoo con suavidade sen tirar, para evitar a saída da sonda.
 2. Comprobar que ao redor da incisión non existe irritación cutánea, inflamación ou secreción e que a zona non está encarnada ou dolorosa. Posibles complicacións.pdfPosibles complicacións.pdf
 3. Durante os primeiros 15 días, lavar o estoma con auga morna e xabón. Secar o estoma e a zona circundante. Aplicar unha solución antiséptica e colocar una gasa estéril. A partir da 3.ª semana, é suficiente con limpar diariamente o estoma con auga e xabón.
 4. Limpar a zona ao redor do estoma dende a sonda cara a fóra, sen exercer presión sobre ela. Se se observa sucidade debaixo do soporte e a sonda está fixada, pódese levantar ou virar lixeiramente o soporte externo para limpalo mellor, pero nunca se debe facer de forma total ou bruscamente.
 5. Só se porá un apósito sobre a sonda naqueles casos nos que exista risco de tirar dela.
 6. Recomendarase a utilización de roupa frouxa que non oprima o estoma.
2. Coidados do soporte externo

 

 1. O soporte externo debe quedar colocado de modo que se apoie sobre a pel sen exercer presión. Este está fixado mediante unhas abrazadeiras.
3. Fixación da PEG ao doente
 1. Fixar a sonda sobre a parede abdominal con cinta hipoalerxénica, aproveitando a flexión natural da sonda que sobresae do estómago. Evitaremos así que esta se dobre e reduciremos ao mínimo a presión exercida na zona de incisión.
 
4. Coidados da sonda PEG
 1. Limpar diariamente a parte externa da sonda e o soporte externo, así como a conexión adaptadora da sonda, con auga morna e xabón suave. Aclarar e secar.
 2. Limpar a parte interna da conexión periodicamente con auga e bastonetes de algodón.
 3. Virar diariamente a sonda polo menos unha volta, para que non quede adherida á pel nin a agulla de aletas interna quede embebida pola parede gástrica.
 4. Cambiar diariamente a cinta adhesiva da sonda.
 5. Pechar o tapón da sonda cando non se use.
 6. Virar de cando en vez o soporte externo para airear a pel.
 7. Comprobar que a sonda está permeable antes de cada inxestión. Para iso pasaremos una xiringa con auga. Se ao administrar calquera tipo de substancia se nota algunha resistencia que impide a súa introdución, a causa pode ser que a sonda estea obstruída por restos de medicamentos ou de alimentación; neste caso, pódese administrar auga morna para que os abrande.
 8. Antes da administración da alimentación comprobar o residuo gástrico aspirando lentamente o contido gástrico. Se este é superior a 100 ml, reintroducirase o contido e esperarase unha hora. Pasado ese tempo, volverase facer a comprobación.
 9. Despois da administración de calquera substancia, hai que administrar unha pequena cantidade de auga, uns 20 cc se se trata de medicamentos e uns 50 cc despois da alimentación (se a alimentación é continua, recoméndase facelo igualmente cada 4-6 horas).
 10. A administración de medicamentos debe facerse de forma líquida ou triturándoos moito (sempre que o permita a presentación), para evitar que se obstrúa a sonda. Administrarase cada fármaco diluído en auga e sen remexer, achegando 20 a 30 ml de auga tras cada un e sen mesturar coa alimentación. Evitar os fármacos efervescentes.
 11. Comprobar a estanquidade das sondas con balón. Para iso, controlar a auga do balón aspirando cunha xiringa e comprobar que o volume aspirado é o correcto (a cantidade está indicada no seu extremo proximal). Volver inflalo. Esta comprobación debería facerse cada dúas semanas.
 12. A posición do paciente para administrar calquera substancia será a de Fowler ou semi-Fowler (30-45º). Tras finalizar a administración, manterase a dita posición durante unha hora.
 13. Cepillar os dentes e a lingua do paciente como mínimo 2 veces/día.

 

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio