3 comentarios comentarios

Procedemento de adm. de medicación v. oftálmica

Procedemento de administración de medicación por vía oftálmica

 1. Comprobar a identidade do paciente seguindo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
 2. Respectar a intimidade do enfermo e gardar a confidencialidade dos seus datos.
 3. Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se ha realizar e, se é posible, solicitarlle a súa colaboración, recalcando a súa utilidade, usando unha linguaxe comprensible e resolvendo as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediátricos, explicarlles o procedemento aos pais (grao B).
 4. Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
 5. Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
 6. De acordo cos cinco principios de administración da medicación, verificar: fármaco, dose, vía, hora e paciente correcto. Asegurarse de que non existe contraindicación ou alerxia ao fármaco.
 7. Comprobar a prescrición coa etiqueta do fármaco e que ambas as dúas estean claramente escritas. Verificar tamén a data de caducidade (grao B).
 8. Asegurar que todo o equipamento necesario estea á man.
 9. Sentar o paciente coa cabeza inclinada cara atrás ou ben deitado en decúbito supino e, se non hai contraindicación, co colo en leve hiperextensión (nivel IV).
 10. Lavado hixiénico das mans (categoría IA).
 11. Poñer luvas
 12. Retirar as próteses oculares e as lentes de contacto, se as tivese.
 13.  Se hai lagañas ou secrecións nos anexos oculares, limpalas suavemente cunha gasa impregnada en soro fisiolóxico. Para non introducir microorganismos no conduto lacrimal, limpe sempre desde o canto interno ao canto externo do ollo. Utilice unha gasa nova para cada pasada.
 14. Abrir e retirar o tapón do medicamento (sexan gotas ou pomada) colocando no peche unha gasa para evitar a súa contaminación, e deixar a tapa boca arriba para evitar a contaminación dos bordos. Anotar no frasco a data de apertura.
 15. Estirar suavemente a pel da pálpebra inferior como segue: coller unha gasa limpa e colocala sobre o pómulo do paciente (isto ha de facerse para que a gasa absorba o medicamento que reborde, de ser o caso) co dedo índice da man non dominante apoiado na gasa e premer suavemente cara abaixo, de tal maneira que quede exposto o saco conxuntival. É importante indicarlle ao paciente que procure mirar cara a arriba para que se reduza o pestanexo.
 16.  Administre a medicación:
  • Instile as gotas oftálmicas:
  • Desbote a primeira gota.
  • Coa man dominante descansando sobre a fronte do paciente, sosteña o contagotas ou o frasco co medicamento 1-2 cm por enriba do saco conxuntival. Ao ter a man apoiada e o recipiente a esa distancia, prevéñense tanto os traumatismos como as infeccións.
  • Instile o medicamento no centro do fondo do saco conxuntival.
  • Cunha gasa, aperte firmemente sobre o conduto lacrimal durante 1-2 minutos. Deste xeito prevense o rebordo cara ás vías nasais e cara á farinxe e a absorción á circulación sistémica.
  • Administre a pomada oftálmica:
  • Desbote a primeira porción da pomada.
  • Coa man dominante, aplique unha tira fina e uniforme de pomada no saco conxuntival, desde o canto interno aocanto externo do ollo. Manteña unha distancia de 1-2 cm entre o tubo e o saco conxuntival, co fin de evitar os traumatismos e as infeccións.
  • Ao chegar ao canto externo, xire levemente o tubo en sentido contrario. Con iso facilítase o desprendemento da pomada.
 17.   Pídalle ao paciente que peche as pálpebras con suavidade, pero sen apertalas. Así, o medicamento distribuirase uniformemente polo ollo.
 18. Cando o tratamento é múltiple, con diferentes colirios, a administración de cada un deles debe realizarse polo menos cun intervalo de 5 minutos.
 19. Retirar o que sobre da medicación cunha gasa.
 20. Colocar un apósito oftálmico se está indicado.
 21. Cerrar o frasco asegurando unha técnica aséptica para evitar a contaminación.
 22. Axudarlle ao paciente a adquirir a postura previa.
 23. Quitar as luvas e realizar un lavado hixiénico das mans.

Comentarios:
 • avatar Your articles are for when it abolsutely, positively, needs to be understood overnight. dixo:
  xoves, 6 de xullo 2017 ás 02:52
  Your articles are for when it abolsutely, positively, needs to be understood overnight.
 • avatar Super jazzed about getting that kn-owhow. dixo:
  xoves, 6 de xullo 2017 ás 02:34
  Super jazzed about getting that kn-owhow.
 • avatar Back in school, I'm doing so much lergnina. dixo:
  xoves, 6 de xullo 2017 ás 02:05
  Back in school, I'm doing so much lergnina.
Publica o teu comentario
 •  
 •  
 •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio