Obxectivos e diagnósticos enfermería. Coidados PICC

 OBXECTIVOS
 

Obxectivo xeral

 
Definir e estandarizar as accións necesarias para levar a cabo uns coidados seguros, eficaces e eficientes dos pacientes portadores dun PICC.

 

Obxectivos específicos

   
 1. Manter o catéter permeable e en óptimas condicións para o seu uso seguro.

   
 2. Previr a aparición de complicacións como infección, tromboembolismos, obstrucións ou extraccións accidentais.

   
 3. Coñecer as técnicas de lavado, selaxe e desobstrución dun PICC.

   
 4. Coñecer as técnicas de extracción sanguínea e administración de fármacos, contrastes ou hemoderivados a través do PICC.

   

  DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS

   

  Diagnósticos NANDA

   

  00004: Risco de infección

  00044: Deterioración de integridade tisular

  00047: Risco de deterioración da integridade cutánea

  00132: Dor aguda

  00213: Risco de traumatismo vascular

  00118: Trastorno da imaxe corporal

  00148: Temor