Obxectivos e diagnósticos de enfermería. Glicemia capilar

.

OBXECTIVO XERAL

Estandarizar os criterios das actuacións necesarios para levar a cabo a determinación dos niveis de glicosa no sangue do paciente, con fins diagnósticos e/ou terapéuticos.
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Realizar correctamente a técnica do control da glicemia capilar.
 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS
Diagnósticos NANDA
− 00004 Risco de infección.
− 00046 Deterioración da integridade cutánea.
− 00132 Dor aguda.
− 00179 Risco do nivel de glicemia inestable.