Definicións. Manexo da Pulsioximetría

..

  

Pulsioximetría- método non invasivo para a vixilancia continuada do estado de osixenación do paciente mediante a determinación da saturación de osíxeno na hemoglobina en sangue arterial.
 
Hemoglobina- heteroproteína do sangue dos vertebrados e dalgúns invertebrados, de masa molecular 64.000 g/tenra (64 kDa), de cor característica, que transporta o osíxeno desde os órganos respiratorios ata os tecidos e o dióxido de carbono desde os tecidos ata os pulmóns, que o eliminan; tamén participa na regulación de pH do sangue.

Pulsioxímetro- aparello que determina a saturación de osíxeno cuantificando a cantidade de luz que é absorbida pola oxihemoglobina do sangue arterial. Para isto, o sensor do pulsioxímetro emite unha luz vermella e outra infravermella que se transmiten a través das uñas, o tecido, o sangue venoso, o sangue arterial e a pigmentación da capa externa da pel. O pulsioxímetro ten un transdutor con dúas pezas: un emisor de luz e un fotodetector. Leste está situado no lado contrario, recibe a luz vermella e infravermella e mide só a cantidade de luz que é absorbida pola hemoglobina osixenada e non osixenada do sangue arterial, polo que é necesaria a presenza de pulso arterial para que o aparello recoñeza algún sinal.

 

A pantalla do pulsioxímetro normalmente mostra o valor da frecuencia cardíaca, a saturación de osíxeno en forma de porcentaxe e unha representación pletismográfica do pulso arterial, que é útil para valorar o preciso que é o dispositivo en detectar o fluxo sanguíneo:
 
Existen diferentes formas e modelos de pulsioxímetros. Baseándose na súa utilización, pódense diferenciar dous tipos:
 
Estáticos - adoitan estar fixos, ben formando parte de sistemas de monitoración complexos ou ben como grandes aparellos individuais. Utilízanse ambos, preferentemente, para manter monitorada a SaO2 en pacientes con insuficiencia respiratoria. Necesitan conexión á rede eléctrica.
Móbiles - son aparellos pequenos, moi manexables, que se usan preferentemente para exploracións puntuais en consultas e salas de hospitalización ou ben como monitoración temporal en pacientes durante traslados. Funcionan con pilas ou baterías recargables.


 
Valor normal de saturación de osíxeno- os valores normais de saturación flutúan entre o 95-100 %. Os valores da saturación de osíxeno obtidos mediante pulsioximetría correlacciónanse estreitamente cos valores da gasometría arterial, se o paciente non ten enfermidade vascular periférica e a saturación de osíxeno é superior ao 80%.
PaO2
Valores por baixo do 95% (en repouso) asócianse con situacións patolóxicas e do 92% ao 90% con insuficiencia respiratoria crónica previa.

 

 

 


Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio