Para ter en conta. Osixenoterapia

Para ter en conta. Osixenoterapia

.

 Observacións

 • O osíxeno é un medicamento e, como tal, debe ser administrado baixo prescrición facultativa e na cantidade menor necesaria para acadar o efecto adecuado.
 • A osixenoterapia non presenta contraindicacións específicas pero, igual que ocorre co resto de medicamentos, o osíxeno pode dar lugar a reaccións adversas e complicacións. Débese ter especial precaución ao lles administrar O2 aos pacientes con EPOC que teñan retención de CO2 (Nivel IV). Neste caso, tense que vixiar a aparición de somnolencia ou se as excursións respiratorias son lentas.
 • Sempre se debe ter en conta o risco de toxicidade por osíxeno, que pode producir danos nos tecidos. Non está acordada na literatura a cantidade de O2 e a duración necesaria para producir toxicidade (Nivel IV), pero a inhalación de O2 en doentes que non teñen hipoxemia xera un exceso de radicais libres tóxicos.
 • A osixenoterapia pode ser menos eficaz cando hai anemia ou alteracións circulatorias (Nivel IV).
 • A osixenoterapia ten un efecto de sequidade na mucosa oral (Nivel IV). Hai que vixiar a hidratación da mucosa nasal e oral.
 • O uso continuado das máscaras ou cánulas nasais pode producir úlceras por presión ou irritación da pel (Nivel IV). Hai que vixiar a aparición de úlceras nas zonas de presión que, en función do dispositivo, serán as orellas, as fosas nasais, a cara, a barbela, o coiro cabeludo.
 • Existe un risco de contaminación bacteriana dos sistemas de nebulización e humidificación, o que pode incrementar o risco de infección.
 • Evitar a aspiración tras as comidas.
 • Limpar diariamente os dispositivos de administración de osíxeno de sucidade e os restos de secrecións.
 • Vixiar regularmente a posición e o axuste do dispositivo, xa que pode afrouxarse ou soltarse. Vixiar a presenza de fugas no sistema. Vixiar acobadaduras que impidan o fluxo de osíxeno.
 • Valorar a resposta ao tratamento mediante a frecuencia respiratoria, pulsioximetría ou gasometría arterial segundo estea indicado.
 • O paciente e/ou os coidadores serán adestrados sobre a adecuada limpeza e conservación dos dispositivos. No caso de usar humidificadores, o vaso ten que lavarse unha vez á semana con auga e deterxente, despois hai que enxaugar cunha solución dunha parte de vinagre e 10 de auga e, por último, débese enxaugar de novo con auga quente.
 • As concentracións elevadas de osíxeno van acompañadas do risco de incendio porque o O2, aínda que non é un gas inflamable, favorece que ardan outros materiais ao acelerar a combustión. Como precaución de seguridade, está prohibido fumar e non se deben usar equipos eléctricos (máquina de afeitar, secador de pelo...) (Nivel I)

Precaucións co O2.JPG