Obxectivos e diagnósticos de enfermería - Aspiración secrecións vía respiratoria baixa

Obxectivos e diagnósticos de enfermería - Aspiración secrecións vía respiratoria baixa

.

OBXECTIVOS
Obxectivo xeral
 
Definir as accións que cómpre desenvolver para manter permeable a vía aérea respiratoria baixa.
 
Obxectivos específicos
  1. Desenvolver unha correcta extracción de secrecións dás vías aéreas inferiores, mediante a inserción dun catéter de aspiración na vía aérea do paciente, a través da boca, do nariz ou dá traquea.
  2. Favorecer a ventilación e a osixenación.
  3. Contribuír a previr infeccións e/ou atelectasias ocasionadas pola acumulación de secrecións.
  4. Toma de mostras para cultivo.

 

Diagnósticos de enfermería relacionados
Diagnósticos NANDA
  • 00032 Patrón respiratorio ineficaz
  • 00031 Limpeza ineficaz dás vías aéreas
  • 00004 Risco de infección
  • 00045 Deterioración dá mucosa oral