Materiais. Osixenoterapia

Materiais. Osixenoterapia

.

Medios materiais

  • Fonte de osíxeno Fonte de O2.pdf
  • Dispositivo para a administración de osíxeno Sistemas de  administración O2.pdf
  • Humidificador desbotable, se é preciso Indicacións da humidificación.pdf
  • Conexións.
  • Alargadeira, se é preciso, para facilitar a mobilidade do paciente.
  • Tubo en T no caso de traqueotomía.
  • Luvas desbotables non estériles.