EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Equipo de protección individual (EPI) é calquera equipo destinado a ser levado ou suxeitado polo traballador/a para que lle protexa dun ou varios riscos que poidan ameazar a súa seguridade ou a súa saúde no traballo, así como calquera complemento ou accesorio destinado a tal fin (R.D. 773/1997).​​

Un EPI (máscaras, luvas, etc.) debe considerarse como un medio de protección complementaria do risco e, na medida do posible, temporal. Nunca elimina unha situación de risco.


Real Decreto 773/1997 sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de EPIhttps://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-1997-12735?
 
 

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde