Obxectivos e diagnósticos enfermería. Tuberculina

OBXECTIVOS:

Obxectivo xeral:
Describir as accións que se han seguir para a realización do test cutáneo da proba Mantoux e a súa posterior lectura e interpretación.
 
Obxectivo específico:
Detectar a infección tuberculosa en pacientes con risco de enfermar e que serían candidatos para recibir tratamento preventivo da enfermidade.
 
Diagnósticos de enfermería relacionados
 
Diagnósticos NANDA
  • 00004 Risco de infección
  • 00126 Coñecementos deficientes
  • 00148 Temor