Materiais. Tuberculina

.

Medios materiais:

  • Tuberculina PPD RT23 (derivado proteico purificado do lote RT-23).
  • Xiringa graduada en décimas de mililitro sen espazo morto con agulla inserida, de bisel curto, medida ideal de 10 mm, calibre 26-27 G.
  • Regra milimetrada, flexible e transparente.
  • Luvas non estériles.
  • Torunda de algodón ou celulosa.
  • Contedor para material punzante/cortante.
  • Bolígrafo.
  • Antiséptico incoloro.
  • Batea.