Reservorio subcutáneo

Reservorio subcutáneo

Editado en 2021

Vídeos de canalización e coidados do reservorio subcutáneo

Para consultar os  apartados de:

- Perfusión

- Extracción de sangue

- Desoclusión

Ver os vídeos correspondentes no procedemento de PICC (consulta o apartado da información relacionada ou accede a https://femora.sergas.es/Oculto/PICC)