Coidados de estomas de eliminación

A realización dunha ostomía a un paciente supón en moitos casos a solución a un problema de saúde importante pero non deixa de supoñer un impacto a nivel psico-físico-emocional na súa vida.

​A protocolización dos coidados proporcionados aos pacientes ostomizados responde á necesidade de dispoñer documentalmente de pautas de coidados avaladas cientificamente para os pacientes aos que se practican ostomías, co fin de proporcionar unha asistencia eficaz de máxima calidade, baseada en criterios científicos, e reducir a variabilidade asistencial.

A realización dunha ostomía a un paciente supón en moitos casos a solución a un problema de saúde importante pero non deixa de supoñer un impacto a nivel psico-físico-emocional na súa vida. O papel da enfermeira no postoperatorio inmediato é a clave para proporcionar un coidado holístico e individualizado a cada paciente axudándolle a adaptarse progresivamente á súa nova situación.

 Fluxograma.pdfFluxograma.pdf

Flujograma.JPG

  Tes mais información sobre o procedemento nos distintos apartados da información asociada