0 comentarios comentarios

Procedemento perfusión por reservorio SC

.

A. Reservorio non canalizado: procederase previamente á súa canalización segundo o “Procedemento de Canalización”.

 
B. Reservorio previamente canalizado:
 1. Comprobar a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
 2. Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.
 3. Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se lle vai realizar e solicitarlle a súa colaboración, se é posible, recalcar a súa utilidade, usar unha linguaxe comprensible e resolver as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediátricos explicarlles o procedemento aos pais (Grao B)
 4. Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
 5. Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
 6. Comprobar alerxias do paciente.
 7. Examinar o aspecto da pel (edema, infiltración subcutánea, afectación cutánea, supuración).
 8. Realizar hixiene de mans (categoría IA) e colocación de luvas.
 9. Desinfectar as conexións con clorhexidina (no caso de hipersensibilidade á clorhexidina, utilizarase alcohol ao 70%) (categoría IB) deixar secar 30 segundos. Desclampar a Gripper e aspirar suavemente un mínimo de 5 cc para confirmar a correcta colocación da agulla e observar que reflúa sangue, o que indica que está ben situada e o funcionamento do catéter é bo.
 10. Clampar a Gripper de novo ao sistema e retirar a xiringa.
 11. Cargar unha nova xiringa co 10-20 ml de soro fisiolóxico, conectar o sistema desclampar e lavar o reservorio.
 12. Conectar o equipo de perfusión á chave de tres vías e purgalo.
 13. Conectar o equipo ao alongamento da Gripper.
 14. Axustar ritmo pautado e observar a fluidez da perfusión.
 15. Fixar o alongamento a pel e colocar o apósito transparente e rexistrar preto deste a data de colocación.
 16. Lavar o catéter entre distintas medicacións.
C. Retirada da perfusión:
 1. Cerrar a pinza.
 2. Desconectar o equipo de perfusión.
 3. Abrir a pinza.
 4. Lavar o catéter con soro fisiolóxico (10 cc) e clampar.
 5. Cerrar a pinza.
 6. Heparinizar.
 7. Clampar o sistema.
 8. Unha vez finalizada a perfusión, retirar o equipo do alongamento da gripper e, se non se vai utilizar inmediatamente, é necesario  SELAXE/HEPARINIZACIÓN DO RESERVORIO.
D. Desconexión
 1. Retirar a agulla do reservorio suxeitando cos dedos índice e polgar da man dominante as aletas do sistema, mentres que coa outra man se suxeita o reservorio.
 2. Extracción da agulla realizando unha forza perpendicular a pel do paciente.
 3. Premer 1-2 minutos sobre o punto de punción cunha gasa estéril para evitar sangrado.
 4. Colocar apósito estéril.
 5. Recoller o material.
 6. Retirar as luvas.
 7. Hixiene de mans (categoría IA).

 

Comentarios:
Non se realizou ningún comentario
Publica o teu comentario
 •  
 •  
 •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio