Procedemento heparinización reservorio

.

Procedemento:

A. Reservorio non canalizado: procederase previamente á súa canalización segundo o "procedemento de canalización”.

B. Reservorio previamente canalizado:

 1. Comprobar a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
 2. Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.
 3. Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se vai realizar e solicitarlle a súa colaboración, se é posible, recalcar a súa utilidade, usar unha linguaxe comprensible e resolver as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediátricos explicarlles o procedemento aos pais (Grao B).
 4. Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
 5. Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
 6. Comprobar alerxias do paciente.
 7. Examinar o aspecto da pel (edema, infiltración subcutánea, afectación cutánea, supuración).
 8. Realizar hixiene de mans (categoría IA ) e colocación de guantes.
 9. Desinfectar as conexións con clorhexidina (no caso de hipersensibilidade á clorhexidina utilizarase alcohol ao 70% ou povidona iodada) (categoría IB); deixar secar 30 segundos.
 10. Desclampar o sistema da Gripper.
 11. Aspirar 5–7 cc para retirar a heparina do selado previo.
 12. Clampar e desbotar.
 13. Lavar o catéter con 10 cc de soro fisiolóxico.
 14. Volver clampar.
 15. Heparinizar con 5 ml da disolución de heparina xa preparada (Fibrilín®) ou 5 cc da dilución de heparina ao 1%.
 16. Clampar o sistema exercendo presión positiva no émbolo da xiringa.
 17. Retirar a agulla gripper no caso de que o repouso sexa maior de 7 días.
 18. Cubrir con un apósito transparente ou de gasa estériles (categoría IA ).
 19. Desbotar o material.
 20. Retirar as luvas.
 21. Hixiene de mans (categoría IA).

 


 

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio