Para ter en conta. Extracción de sangue por reservorio

.

Observacións

  • Manter sempre clampada a alargadeira entre conexión e desconexión.
  • A presión exercida ao inxectar e extraer debe ser suave.
  • Cando sexa necesario extraer hemocultivos, extraeranse mostras de cada cámara e da vía periférica, sinalar na mostra a que vía pertencen.
  • No caso de petición de probas de coagulación, antes da extracción desbotar 10 cc de sangue e extraer o volume necesario de sangue.