Materiais heparinizacion reservorio

.

Materiais

  • Luvas e gasas estériles
  • Clorhexidina preferentemente ao 2% (alcohol de 70%)
  • 3 xiringas de 10 cc e 3 agullas (por cámara)
  • Soro fisiolóxico 10 ml (envase monodose)
  • Fibrilín® ou heparina sódica ao 1% (dilución 1cc de heparina/9 cc de soro fisiolóxico)