Materiais. Desoclusion do reservorio

.

Materiais

  • Pano, luvas e gasas estériles
  • Clorhexidina preferentemente ao 2% (alcohol de 70% ou povidona iodada)
  • Sistema de agulla tipo Gripper (unha por cámara)
  • 3 xiringas de 10 cc
  • Soro fisiolóxico 10 ml (envase monodose)
  • Tapón do sistema
  • Apósito estéril
  • Agullas
  • Urokinasa (100.000 UI/5 cc). Dilución: 2,5 cc Urokinasa + 7,5 cc soro fisiolóxico
  • 1 chave de 3 vías