Materiais. Canalización reservorio SC

.

Medios materiais

  1. Pano, luvas e gasas estériles
  2. Clorhexidina preferentemente ao 2% (alcohol de 70% ou povidona iodada)
  3. 2 xiringas de 10 cc e 2 agullas (por cámara)
  4. Soro fisiolóxico 10 ml (envase monodose)
  5. Tapón do sistema
  6. Apósito estéril
  7. Contedor de material punzante
  8. Sistema de agulla tipo Gripper (unha por cámara) de calibre e lonxitude axeitada

 

Imaxes gripper.JPG