Desoclusión do reservorio SC

.

Localización e solución de problemas1.JPG