Materiais para a extraccion sangue por reservorio

.

Materiais

  • Luvas e gasas estériles
  • Clorhexidina preferentemente ao 2% (alcohol de 70% ou povidona iodada)
  • Soro fisiolóxico 10 ml (envase monodose)
  • Carcasa con adaptador
  • Tubos para a obtención de mostras sanguíneas de acordo co tipo de análise
  • Tubo ou xiringa de 8 a 10 cc para desbotar
  • 2 Xiringa de 10 cc con soro fisiolóxico
  • Contedor de material punzante