Canalización do reservorio subcutáneo

Diagrama de fluxo “Manexo do reservorio: canalización”

Fluxograma canalización.JPG