0 comentarios comentarios

Para tener en cuenta. Adm. medicación v. intradérmica

 • No caso de que non se formarse a pápula ao inxectar a medicación é que se realizou a punción moi profunda, valorar repetir a proba (nivel IV).
 • No caso de repetir a proba, o novo lugar de inxección debe situarse polo menos a 5 centímetros do primeiro.
 • Se a inxección intradérmica é para o test de tuberculina (Mantoux) ou para probas de alerxia, rodear a zona de inxección cun rotulador indeleble trazando un circulo de entre 2 e 4 centímetros de diámetro, débese ter precaución de non fregar, nin lavar a zona de inxección, incluíndo o círculo pintado. Non cubrir a zona con ningún material (apósito, gasas, adhesivos...).
 • A dose de medicación por vía intradérmica adoita ser entre 0,1 e 0,3 ml.
 • A zona de inxección máis frecuente é a cara anterior do antebrazo, catro dedos por encima da flexura do pulso e dous dedos por baixo da flexura do cóbado; tamén se poden utilizar outras zonas como a parte anterior e superior do tórax, por baixo das clavículas e a parte superior das costas, á altura das escápulas.
 • Deben evitarse as zonas con manchas, lesións, peluxe ou tatuaxes (nivel IV).
 • É importante ter coñecemento da técnica de inxección e dos fármacos que se administran (grao B).
 • Vixiar o paciente para detectar precozmente efectos adversos producidos polos fármacos administrados.
 • Unha técnica incorrecta pode dar lugar a úlceras locais, abscesos ou queloides (nivel IV).
 • Preparar o carro de reanimación por se o doente fose alérxico ao antíxeno inxectado, no caso de probas de sensibilidade.
 • No caso de utilizar viais multidose, rotular e comprobar sempre a data de apertura no vial.

 • En caso de que no se formarse la pápula al inyectar la medicación, es que se realizó la punción muy profunda, valorar repetir la prueba (nivel IV).

 • En el caso de repetir la prueba, el nuevo lugar de inyección debe situarse al menos a 5 centímetros del primero.

 • Si la inyección intradérmica es para el test de tuberculina (Mantoux) o para pruebas de alergia, rodear la zona de inyección con un rotulador imborrable trazando uno circulo de entre 2 y 4 centímetros de diámetro, se debe tener precaución de no frotar ni lavar la zona de inyección, incluyendo el círculo pintado. No cubrir la zona con ningún material (apósito, gasas, pegatinas...).
 • La dosis de medicación por vía intradérmica suele ser entre 0,1 y 0,3 ml.
 • La zona de inyección más frecuente es la cara anterior del antebrazo, cuatro dedos por encima de la flexura del pulso y dos dedos por debajo de la flexura del codo; también se pueden utilizar otras zonas como la parte anterior y superior del tórax, por debajo de las clavículas y la parte superior de la espalda, a la altura de las escápulas.
 • Deben evitarse las zonas con manchas, lesiones, pelo o tatuajes (nivel IV).
 • Es importante tener conocimiento de la técnica de inyección y de los fármacos que se administran (grado B).
 • Vigilar al paciente para detectar precozmente efectos adversos producidos por los fármacos administrados.
 • Una técnica incorrecta puede dar lugar a úlceras locales, abscesos o queloides (nivel IV).
 • Preparar el carro de reanimación por si el enfermo fuera alérgico al antígeno inyectado, en el caso de pruebas de sensibilidad.
 • En el caso de utilizar viales multidosis, rotular y comprobar siempre la fecha de apertura en el vial.
 

Comentarios:
No se realizó ningún comentario
Publica tu comentario
 •  
 •  
 •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio