Obxectivos e diagnósticos enfermería. Adm. medicacion vía ótica

                              
.

OBXECTIVOS

 
Obxectivo xeral
Unificar e coordinar as actuacións na administración de medicamentos por vía ótica.

 
Obxectivos específicos
  1. Administrar con seguridade os fármacos a través da vía ótica.
  2. Prever posibles complicacións derivadas da administración de fármacos por vía ótica.
 
Diagnósticos de enfermería relacionados
 
Diagnósticos NANDA
  • 00004 Risco de infección
  • 00078 Xestión ineficaz da propia saúde
  • 00079 Incumprimento do tratamento
  • 00162 Disposición para mellorar a xestión da propia saúde