Indicadores. Adm.medicación vía intradérmica

INDICADORES DE PROCESO

  • Coñecemento do procedemento de administración de medicación por vía intradérmica, establecendo estándares: nº criterios cumpridos/nº de criterios totais.

INDICADORES DE RESULTADO

  • Nº de complicacións en administracións intradérmicas/nº de administracións totais intradérmicas x 100.