Administración intravenosa de citostáticos

O aumento no mundo occidental dos casos de cáncer que son tratados na súa gran maioría con quimioterapia antineoplásica, implica que estes medicamentos sexan cada vez máis usados na terapéutica asistencial.

A protocolización dos coidados proporcionados na administración de citostáticos responde á necesidade de dispoñer documentalmente de pautas de coidados avaladas cientificamente para os pacientes que reciben tratamento con quimioterapia, co fin de proporcionar unha asistencia eficaz de máxima calidade, baseada en criterios científicos, e reducir a variabilidade asistencial.

O aumento no mundo occidental dos casos de cáncer que son tratados na súa gran maioría con quimioterapia antineoplásica, sumado á diversificación de usos dos axentes citostáticos como resultado do avance nos coñecementos médicos, implica que estes medicamentos sexan cada vez máis usados na terapéutica asistencial. Isto comporta que os profesionais sanitarios deben estar ao día e coñecer as peculiaridades destes fármacos para actuar de forma correcta e garantir a seguridade do paciente durante o proceso de administración destes.
 

Fluxograma1.JPGFluxograma1.JPG

Fluxograma2.JPGFluxograma2.JPG

Tes mais información sobre o procedemento nos distintos apartados da información asociada